SOLD
enicar-sherpa-ultradive-super-compressor-awco.nl-5enicar-sherpa-ultradive-super-compressor-awco.nl-5

Enicar Sherpa Ultra dive

After all, in the 1950s, diving became more popular. Under the influence of various technical developments, increasing prosperity and – not to mention – the film “Silent World” by Jacques Cousteau, diving became increasingly attractive and accessible for private individuals. Underwater, where possible, time is even more important than on land, so it was of the utmost importance that reliable diving watches were developed. And now the moisture seal was more important than ever!

EPSA was a manufacturer specialized in watch cases based in Switzerland. Just like today, it was in these years – we speak at the end of the 1950s – that watch brands used third parties for the manufacture of certain parts. EPSA would have gone down gloriously had it not been for the company to use an innovative and unique cabinet system: the (super) compressor cases. The name Compressor here refers to the patented method of sealing (or sealing) the cabinet. Due to the pressure of the water, the case was compressed for water-tightness.

There were several versions of the Compressor cases in circulation: the Compressor, the Compressor 2 and, as the final piece, the Super-Compressor. The first two types used the previously discussed system in combination with a snap-on lid, whereby the water tightness was therefore relatively limited. The Super-Compressor, on the other hand, used a screw cap, so that water tightness was often guaranteed up to 200m or (much) more.

Enicar was one of these brands that therefore used this case manufacturer. Yet they also made adjustments to the case themselves. Such as the ‘Bridge’ between the 2 crowns as protection thereof. Compressors are easily recognizable by the large crowns, one for adjusting time and/or date, the other for the use of the internal bezel. This’ diver is a real enthusiast collector’s item. The traces of time and use make it a diver with character. With a size of 41 mm a real ‘clock’ with a great history.

Year 1965 Tags ,

SOLD

Out of stock

Category: Tags: ,

Contact us

Got your attention? We’re here to help.

Speak to us right away

Or, send a message

In de jaren vijftig werd de duiksport immers langzaam populairder. Onder invloed van verschillende technische ontwikkelingen, de toenemende welvaart en –niet te vergeten- de film ‘Silent World’ van Jacques Cousteau werd duiken voor particulieren steeds aantrekkelijker en toegankelijker. Onder water is tijd waar mogelijk nog belangrijker dan op vaste wal, en dus was het van het grootste belang dat er betrouwbare duikhorloges werden ontwikkeld. En nu was de afdichting tegen vocht belangrijker dan ooit!

EPSA was een fabrikant gespecialiseerd in horlogekasten met als thuisbasis Zwitserland. Net als tegenwoordig was het in deze jaren –we spreken eind jaren vijftig- dat horlogemerken gebruik maakten van derde partijen voor de fabricage van bepaalde onderdelen. Nou zou EPSA roemloos ten onder zijn gegaan, ware het niet dat het bedrijf gebruik maakte van een innovatief en uniek kastsysteem: de (super-)compressor-kasten. De naam Compressor refereerde hier aan de gepatenteerde methode van het afdichten (of sealen) van de kast. Door de druk van het water werd de kast samengedrukt ten behoeve van de waterdichtheid.

Van de Compressor-kasten waren verschillende uitvoeringen in omloop: de Compressor, de Compressor 2 en als sluitstuk de Super-Compressor. De eerste twee types gebruikte het eerder besproken systeem in combinatie met een klikdeksel, waarbij de waterdichtheid dan ook relatief beperkt was. De Super-Compressor daarentegen gebruikte een schroefdeksel, waardoor de waterdichtheid vaak tot 200m of (veel) meer gegarandeerd werd.

Enicar was een van deze merken die dus gebruik maakte van deze kastenfabrikant. Toch deden zij zelf ook aanpassingen op de kast. Zoals de ‘Brug’ tussen de 2 kronen als bescherming daarvan. Compressors zijn goed te herkennen aan de grote kronen, een voor aanpassing van tijd en/of datum , de andere voor het gebruik van de interne bezel. Deze ‘diver is een echt liefhebbers verzamelaarsitem. De sporen van de tijd en het gebruik maken het een duiker met karakter. Met een afmeting van 41 mm een echte ‘klok’ met een geweldige geschiedenis.

Bouwjaar : 1965

Afmeting: 41 mm

Brand

Other brands

Year of production (circa)

1965